Bài tập: Tỉ lệ thức có đáp án

  • 4445 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng. Nếu ab = cd thì

Xem đáp án

Ta có: Nếu Trắc nghiệm: Tỉ lệ thức - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết thì a.d = b.c

Chọn đáp án C.


Câu 2:

Chỉ ra đáp án sai: Từ tỉ lệ thức 59 = 3563 ta có tỉ lệ thức sau:

Xem đáp án

Ta có ở đáp án C:

35.5 ≠ 9.63 do đó: 359635

Chọn đáp án C.


Câu 3:

Các tỉ số nào sau đây lập thành một tỉ lệ thức?

Xem đáp án

Trắc nghiệm: Tỉ lệ thức - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Đáp án D


Câu 5:

Cho bốn số 2, 5, a, b với a, b ≠ 0 và 2a = 5b , một tỉ lệ thức đúng được thiết lập từ bốn số trên?

Xem đáp án

Ta có: 2a = 5b nên có tỉ lệ thứcTrắc nghiệm: Tỉ lệ thức - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

nguyễn hải đăng
21:11 - 04/01/2024

hi