Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 có đáp án

  • 5973 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự giảm dần -1217; -317; -1617; -117 -1117; -1417; -917

Xem đáp án

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 1) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Đáp án C


Câu 5:

So sánh hai số x = 2/-5 và y = -3/13

Xem đáp án

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 7 (Phần 1) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Đáp án B


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Thuỳ Linh Nguyễn

2 năm trước

Đỗ Tấn Phát

Bình luận


Bình luận

Mai Lan
20:41 - 17/11/2020

đc đấy

Hasoo
20:54 - 17/11/2020

Rắc rối

Nguyễn Dương
23:01 - 27/11/2021

đc đấy.........