Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 3 Hình học có đáp án (phần Qhgcytttg - Trắc nghiệm 1)

  • 12849 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

Tam giác ABC có hai cạnh là 3cm, 1cm. Độ dài cạnh còn lại có thể là:

Xem đáp án

Gọi cạnh còn lại có độ dài là x, theo bất đẳng thức tam giác ta có:

3 - 1 < x < 3 + 1 ⇒ 2 < x < 4 ⇒ x = 3. Chọn A


Câu 2:

Cho tam giác ABC cân tại A, có A = 70o. Khi đó số đo góc B là:

Xem đáp án

Số đo góc B là (180o - 70o)/2 = 55o. Chọn A


Câu 3:

Cho tam giác ABC vuông ở A có AB = 10cm, AC = 24cm. So sánh các góc của tam giác ABC

Xem đáp án

Do tam giác ABC vuông tại A nên góc A là góc lớn nhất

Có AB < AC ⇒ C < B . Từ đó suy ra ∠C < ∠B < ∠A hay ∠A > ∠B > ∠C . Chọn B


Câu 4:

Bộ ba đoạn thẳng nào dưới đây không thể là ba cạnh của một tam giác?

Xem đáp án

Ta có 2 + 2 = 4 < 6 không thỏa mãn bất đẳng thức tam giác. Chọn B


Câu 5:

Cho tam giác ABC có cạnh AB = 8cm, BC = 8cm, AC = 7cm. So sánh các góc của tam giác ABC

Xem đáp án

Vì AB = BC > AC ⇒ ∠C = ∠A > ∠B . Chọn D


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

ᵛᶰシтιếи✾★彡

hay

Bình luận


Bình luận

Lại Là Tôm
18:03 - 09/05/2021

Câu 3 sai kìa

hang phan
19:21 - 06/04/2022

Đúng vậy