Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 10193 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

I - Trắc nghiệm:

Kết quả của phép tính 36.34 là:

Xem đáp án

Ta có: 36.34=36+4=310

Chọn đáp án C 


Câu 2:

Từ tỉ lệ thức ab = cd (a, b, c, d ≠ 0) ta có thể suy ra:

Xem đáp án

Chọn A

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1) 


Câu 3:

Cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c. Biết a ⊥ c và b ⊥ c, ta suy ra:

Xem đáp án

Ta có: a ⊥ c; b ⊥ c thì a // b

Chọn đáp án B 


Câu 4:

Nếu 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song thì:

Xem đáp án

Nếu 1 đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

+ Hai góc so le trong bằng nhau

+ Hai góc đồng vị bằng nhau

+ Hai góc trong cùng phía bù nhau

Chọn đáp án A 


Câu 5:

II - Tự luận:

Trong các phân số sau đây phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn? Viết dạng thập phân của các phân số đó: 14;-56;1350

Xem đáp án

+ Các số Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1) viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn vì:

4=22, mẫu số 4 không có ước nguyên tố nào khác 2 và 5

50=2.52, mẫu số 50 không có ước nguyên tố nào khác 2 và 5

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)(Thực hiện phép chia)

+ Còn số Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1) được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn vì:

6 = 2.3, mẫu số 6 có ước nguyên tố 3 khác 2 và 5

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1) = -0,8(3) (Thực hiện phép chia)


4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

S

2 năm trước

Sama Fan

C

2 năm trước

Công's Huy's

N

2 năm trước

Nhu Tran

rất tuyệt và hữu ích
H

2 năm trước

Hoàng Quân 4/3 Nguyễn

P

1 năm trước

Phát Đá Thủ

rất tốt có thể giúp trẻ có thêm nhiều kiến thức còn 1 cái là ko chép tự luận đc

5 tháng trước

Đặng Phúc

Bình luận


Bình luận

Khoa Dương
08:36 - 02/12/2021

kkkkkk

Ảnh đính kèm