Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

  • 31259 lượt xem

  • 28 câu hỏi


Bài thi liên quan:

Bài 2: Phân số bằng nhau

17 câu hỏi 0 phút

Bài 4: Rút gọn phân số

34 câu hỏi 0 phút

Bài 6: So sánh phân số

28 câu hỏi 0 phút

Bài 7: Phép cộng phân số

21 câu hỏi 0 phút

Bài 9: Phép trừ phân số

20 câu hỏi 0 phút

Bài 12: Phép chia phân số

33 câu hỏi 0 phút

Bài 1: Nửa mặt phẳng

16 câu hỏi 0 phút

Bài 2: Góc

14 câu hỏi 0 phút

Bài 3: Số đo góc

15 câu hỏi 0 phút

Bài 8: Đường tròn

13 câu hỏi 0 phút

Bài 9: Tam giác

11 câu hỏi 0 phút

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

D

1 năm trước

Dương Thị Hương Giang

Bình luận


Bình luận

Hoàng Gia Bảo Nguyễn
19:51 - 21/01/2022

đỉnh