Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

  • 10486 lượt xem

  • 14 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 4:

Lúc 6 giờ 50 phút bạn Việt đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15km/h. Lúc 7 giờ 10 phút ban Nam đi xe đạp từ B để đến A với vận tốc 12km/h. Hai bạn gặp nhau ở C lúc 7 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB?

Xem đáp án »

Số giờ bạn Việt đã đi: 7h30ph – 6h50ph = 40 phút = 2/3 giờ

Số giờ bạn Nam đã đi : 7h30ph – 7h10ph = 20 phút = 1/3 giờ

Độ dài đoạn đường bạn Việt đi : 15. 2/3 = 10 km

Độ dài đoạn đường bạn Nam đi : 12. 1/3 = 4 km

Độ dài đoạn đường AB là:

10 + 4 = 14 (km)


Câu 5:

Khi giặt, vải bị co đi 1/16 theo chiều dài, và 1/18 theo chiều rộng. Hỏi phải mua bao nhiêu mét vải khổ 80cm để sau khi giặt có 17m2?

Xem đáp án »

Theo đề bài, 1m vải theo chiều dài sau khi giặt còn lại: 15/16 m

Như vậy , 80 cm = 8/10 m chiều rộng sau khi giặt còn lại là:Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 m

Tấm vải có chiều dài 1m , chiều rộng 8/10 m sau khi giặt có diện tích: Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Vậy để có được 17m2 vải với khổ rộng 80cm khi giặt thì ta phải mua 24 m vải loại đó


Câu 13:

Chứng tỏ rằng 15+16+17+...+117<2

Xem đáp án »

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Cộng theo từng vế (1) và (2) ta được:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6


Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận