Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Đại Số 7 có đáp án

  • 3675 lượt thi

  • 34 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Số lượng học sinh nữ mỗi lớp của một trường Trung học cơ sở được ghi nhận dưới bảng sau:

17182017
24172216
16241815
20221815
15181718

Có bao nhiêu giá trị khác nhau của dấu hiệu

Xem đáp án

Có 7 giá trị khác nhau của dấu hiệu là: 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24

Chọn đáp án A.


Câu 3:

Điểm thi môn Toán của lớp 7A được ghi bởi bảng sau

Trắc nghiệm Chương 3 Đại Số 7 (Phần 1) - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Dấu hiệu điều tra ở đây là gì?

Xem đáp án

Dấu hiệu điều tra ở đây là điểm thi môn Toán của mỗi học sinh lớp 7A.

Chọn đáp án A.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

n

3 năm trước

nguyen thi hoa

3 năm trước

Huyhoang Bui

hay
N

2 năm trước

Nguyen Thanh Hang

Bình luận


Bình luận

Trần Gia Như
09:17 - 09/05/2021

con mọe nó

Trần Gia Như
09:18 - 09/05/2021

pô nha nhố

Trần Gia Như
09:18 - 09/05/2021

tệ thật

Trần Gia Như
09:19 - 09/05/2021

giàu thì chúng nó ghét

Trần Gia Như
09:19 - 09/05/2021

nghèo thì chúng nó khinh

Trần Gia Như
09:19 - 09/05/2021

đú trend à