Tính chất của tinh bột

  • 7774 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Ở điều kiện thường, để nhận biết iot trong dung dịch, người ta nhỏ vài giọt dung dịch hồ tinh bột vào dung dịch iot thì thấy xuất hiện màu

Xem đáp án

Chọn đáp án A

phân tử tinh bột có tạo mạch ở dạng xoắn có lỗ rỗng,

các phân tử iot có thể chui vào bị hấp phụ lên bề mặt bên trong,

tạo thành màu xanh tím. Cấu trúc này hấp phụ iot cho “hợp chất” màu xanh tím


Câu 5:

Khi thủy phân hoàn toàn tinh bột hoặc xenlulozơ ta thu được sản phẩm là

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Tinh bột và xenlulozơ đều được tạo thành từ các gốc glucozơ.

(Tinh bột từ α-glucozơ, xenlulozơ từ β-glucozơ).

thủy phân hoàn toàn tinh bột hoặc xenlulozơ thu được glucozơ


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận