Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song có đáp án

  • 1943 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng

Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có:

Xem đáp án

Theo tiên đề Ơ - clit: Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Đáp án đúng là: C


Câu 2:

Chọn đáp án đúng

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

Xem đáp án

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

+ Hai góc trong cùng phiá bù nhau.

Đáp án đúng là: D


Câu 3:

Chọn đáp án đúng

Qua một điểm A nằm ngoài đường thẳng xy có:

Xem đáp án

Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Đáp án đúng là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận