Trắc nghiệm Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu có đáp án (Nhận biết)

  • 2810 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 3:

Cho bảng tần số sau:

 

Hãy cho  biết học sinh nhảy thấp nhất và cao nhất lần lượt là bao nhiêu cm?

Xem đáp án

Học sinh nhảy thấp nhất là 90cm.

Học sinh nhảy cao nhất là 120cm.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Cho bảng tần số sau:

 

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Từ bảng tần số

Ta thấy có 18 học sinh nhảy từ 100cm−105cm nên đa số học sinh nhảy trong khoảng từ 100cm−105cm.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Một xạ thủ bắn cung. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi trong bảng sau đây:

 

Dấu hiệu ở đây là gì?

Xem đáp án

Dấu hiệu ở đây là: Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn cung của một xạ thủ.

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận