Trắc nghiệm Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu có đáp án (Thông hiểu)

  • 2007 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Một cửa hàng đem cân một số bao gạo (đơn vị kilogam), kết quả được ghi lại ở bảng sau:

 

Có bao nhiêu bao gạo cân nặng lớn hơn 50kg

Xem đáp án

Từ bảng tần số ta thấy có 8 bao có khối lượng 55kg; 4 bao có khối lượng 60kg và 1 bao có khối lượng 65kg

Nên có  8 + 4 + 1 = 13bao gạo có khối lượng lớn hơn 50kg..

Đáp án cần chọn là: A

 


Câu 3:

Một cửa hàng đem cân một số bao gạo (đơn vị kilogam), kết quả được ghi lại ở bảng sau:

 

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

Xem đáp án

+ Có 6 giá trị khác nhau của dấu hiệu, đó là 40kg;45kg;50kg;55kg;60kg;65kg. Do đó phát biểu  A  là đúng.

+ Giá trị 50kg và 55kg  có tần số cao nhất (lần lượt là 6 và 8) nên khối lượng chủ yếu của 1  bao gạo là 50kg  hoặc 55kg. Do đó phát biểu B là đúng.

+ Khối lượng cao nhất của 1 bao gạo là 65kg. Do đó phát biểu C là sai.

+ Khối lượng thấp nhất của 1 bao gạo là 40kg.. Do đó phát biểu D là đúng.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Thời gian giải bài toán (tính theo phút) của học sinh lớp 7 được ghi lại trong bảng sau:

 

Giá trị lớn nhất của dấu hiệu ở đây là bao nhiêu? Tìm tần số của nó

Xem đáp án

Giá trị lớn nhất của dấu hiệu là 10, tần số là 3

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Vy Vy
22:44 - 07/05/2024

Câu 10: Đáp án D ạ. Nhờ admin xem lại nha ạ