Trắc nghiệm Biểu đồ có đáp án (Thông hiểu)

  • 2537 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho biểu đồ hình chữ nhật biểu diễn cân nặng (kg) của 30 cháu học sinh mẫu giáo

Có bao nhiêu cháu bé cân nặng 14(kg):

Xem đáp án

Dựa vào biểu đồ ta thấy có 4 cháu bé cân nặng 14kg.

Đáp án cần chọn là A.


Câu 2:

Cho biểu đồ hình chữ nhật biểu diễn cân nặng (kg) của 30 cháu học sinh mẫu giáo

Số cân nặng lớn nhất có bao nhiêu cháu ?

Xem đáp án

Dựa vào biểu đồ ta thấy có khoảng 9 cháu học sinh có cân nặng lớn nhất.

Đáp án D.


Câu 3:

Tháng nóng nhất là ?

Xem đáp án

Tháng nóng nhất: tháng 6

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Cho biểu đồ nhiệt độ trung bình hàng tháng ở một địa phương trong một năm với Ox là tháng; Oy là nhiệt độ trung bình (độ C)

 Khoảng thời gian nóng nhất năm là :

Xem đáp án

Khoảng thời gian nóng nhất trong năm: từ tháng 4 đến tháng 7.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận