Trắc nghiệm Đại lượng tỉ lệ nghịch có đáp án ( Nhận biết )

  • 2743 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Khi y=ax với a0 ta nói:

Xem đáp án

Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y=ax với a 0 thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x  theo hệ số tỉ lệ a. 

Đáp án cần chọn là: B

 


Câu 2:

Khi x=by ta nói

Xem đáp án

Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức  x=by thì ta nói x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ b 

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Kem Pidi
06:01 - 12/05/2023

5star