Trắc nghiệm Đại lượng tỉ lệ nghịch có đáp án ( Thông hiểu )

  • 1338 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho bảng sau

Khi đó

Xem đáp án

Xét các tích giá trị của

 x và y, ta được:


Câu 2:

Cho bảng sau:

Khi đó:

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyen Abbott

ok

Bình luận


Bình luận