Trắc nghiệm Đại lượng tỉ lệ thuận có đáp án ( nhận biết )

  • 2362 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 5:

Khi có y = k.x (với k 0) ta nói

Xem đáp án

Nếu đại lượng y  liên hệ với đại lượng x  theo công thức y = kx (với k là hằng số khác 0 ) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x  theo hệ số tỉ lệ k.

Đáp án cần chọn là: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Thuy Khuc

Bình luận


Bình luận