Trắc nghiệm Hai đường thẳng song song có đáp án ( Vận dụng)

  • 2429 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ sau

Chọn câu đúng

Xem đáp án


Câu 2:

Cho hình vẽ sau

Chọn câu đúng nhất

Xem đáp án


Câu 3:

Cho hình vẽ sau:

Biết ab,A1^-C1^=40o. Tính A2^,C2^

Xem đáp án


Câu 4:

Cho hình vẽ sau

Biết ab,C2^-A2^=30o. Tính A1^,C1^

 

Xem đáp án


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận