Trắc nghiệm Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch có đáp án ( Thông hiểu )

  • 2236 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Một ô tô đi quãng đường 135 km với vận tốc v(km/h) và thời gian t (h). Chọn câu đúng về mối quan hệ của v và t

Xem đáp án


Câu 2:

Một ô tô đi quãng đường 100 km với vận tốc v(km/h) và thời gian t (h). Chọn câu đúng về mối quan hệ của v và t

Xem đáp án


Câu 3:

Để làm một công việc trong 8 giờ cần 30 công nhân. Nếu có 40 công nhân thì công việc đó được hoàn thành trong mấy giờ?

Xem đáp án

Vậy 40 công nhân thì công việc

đó được hoàn thành trong 6 giờ.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Để làm một công việc trong 7 giờ cần 12 công nhân. Nếu có 21 công nhân thì công việc đó được hoàn thành trong mấy giờ?

Xem đáp án

Vậy 21 công nhân thì công việc

 đó được hoàn thành trong 4 giờ.

Đáp án cần chọn là: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

2 năm trước

Minh Tùng

Bình luận


Bình luận