Trắc nghiệm Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch có đáp án ( vận dụng)

  • 2738 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 50 phút

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Tôi Đây
20:01 - 30/11/2021

dạ em nghĩ là câu 1 có vấn đề ạ, ở đề người ta chỉ cho cà phê loại 1; 2; 3; 4 tỉ lệ với 4; 3; 2; 1 ạ chứ đề không cho la tỉ lệ nghịch

Tôi Đây
20:02 - 30/11/2021

Câu 1: đáp án là A

Tôi Đây
20:02 - 30/11/2021

[ ý kiến riêng ]