Trắc nghiệm Nhân, chia số hữu tỉ có đáp án (Nhận biết)

  • 2442 lượt thi

  • 2 câu hỏi

  • 2 phút

Câu 1:

Nếu x=ab; y=cdb,d0 thì x.y bằng :

Xem đáp án

Đáp án B

Với x=ab ; y=cd(b,d0) ta có x.y=ab.cd=a.cb.d


Câu 2:

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống: "Muốn nhân hai phân số với nhau thì ta ...."

Xem đáp án

Đáp án A

Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Ha Vy Lee
21:13 - 12/10/2021

câu 1 : A