Trắc nghiệm Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn có đáp án (Thông hiểu)

  • 2017 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Số thập phân 0,44 được viết dưới dạng phân số tối giản thì hiệu tử số và mẫu số của phân số là

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: 0,44 =44100=1125

Hiệu của tử số trừ đi mẫu số là 11 - 25 = -14


Câu 3:

Phân số nào dưới đây biểu diễn số thập phân 0.016?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: 0,016=161000=2125


Câu 4:

Phân số nào dưới đây biểu diễn số thập phân 0.055?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: 0,055=551000=11200


Câu 5:

Viết phân số 1124 dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn ta được

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: 1124=11:24=0,458(3)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

le ngoc hong
10:40 - 29/05/2021

đề bài cho là 0,1 sao đáp án ghi là 1,1