Trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ có đáp án (Nhận biết)

  • 1965 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu là:

Xem đáp án

Đáp án C

Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là Q.

Tập hợp các số tự nhiên kí hiệu là N.

Tập hợp các số tự nhiên kí hiệu là N*

Tập hợp các số thực kí hiệu là R


Câu 2:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: N ⊂ Z ⊂ Q

Do đó N ⊂ Q suy ra A đúng


Câu 3:

Chọn câu đúng

Xem đáp án

Đáp án A

−6 ∉ N nên D sai.

23 ∉ Z  nên B sai.

-92 ∈ Q nên C sai

32 ∈ Q  nên A đúng.


Câu 4:

Chọn câu sai

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: 3 ∈ Q nên A đúng.

Vì 53 ∈ Q nhưng 53 ∉ Z nên B sai.

03 ∈ Q nên C đúng.

Vì 12 ∈ Q nên 12 ∉ N nên D đúng.


Câu 5:

Số hữu tỉ là số được viết dưới dạng phân số ab với:

Xem đáp án

Đáp án B

Số hữu tỉ là số được viết dưới dạng phân số ab trong đó a,b ∈ Z ; b ≠ 0


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

75%

25%

0%

0%

0%

Nhận xét

7 tháng trước

Nguyễn Minh Quang

câu hỏi tương đối tốt
P

6 tháng trước

Phan Thế Khải

T

3 tháng trước

Trang Ok

2 tháng trước

LOVE

Bình luận


Bình luận