Trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ có đáp án (Nhận biết)

  • 4905 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu là:

Xem đáp án

Đáp án C

Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là Q.

Tập hợp các số tự nhiên kí hiệu là N.

Tập hợp các số tự nhiên kí hiệu là N*

Tập hợp các số thực kí hiệu là R


Câu 2:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: N ⊂ Z ⊂ Q

Do đó N ⊂ Q suy ra A đúng


Câu 3:

Chọn câu đúng

Xem đáp án

Đáp án A

−6 ∉ N nên D sai.

23 ∉ Z  nên B sai.

-92 ∈ Q nên C sai

32 ∈ Q  nên A đúng.


Câu 4:

Chọn câu sai

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: 3 ∈ Q nên A đúng.

Vì 53 ∈ Q nhưng 53 ∉ Z nên B sai.

03 ∈ Q nên C đúng.

Vì 12 ∈ Q nên 12 ∉ N nên D đúng.


Câu 5:

Số hữu tỉ là số được viết dưới dạng phân số ab với:

Xem đáp án

Đáp án B

Số hữu tỉ là số được viết dưới dạng phân số ab trong đó a,b ∈ Z ; b ≠ 0


4.5

Đánh giá trung bình

80%

20%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Nguyễn Minh Quang

câu hỏi tương đối tốt
P

3 năm trước

Phan Thế Khải

T

2 năm trước

Trang Ok

2 năm trước

LOVE

1 năm trước

Lemon

Bình luận


Bình luận

Lemon
16:27 - 11/09/2022

Anh_Nguyễn_chua_co_ny

tham do
19:30 - 01/12/2022

hi

Lemon
14:14 - 12/09/2022

Điểm số 10/10

tham do
19:31 - 01/12/2022