Trắc nghiệm Tỉ lệ thức có đáp án (Nhận biết)

  • 2723 lượt thi

  • 3 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng. Nếu ab=cd thì:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: Nếu ab=cd thì a.d = b.c


Câu 3:

Chỉ ra đáp án sai : Từ tỉ lệ thức 59=3563 ta có tỉ lệ thức sau:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có ở đáp án C: 35.5 do đó 359=635 là đáp án sai.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

nguyen thi
21:08 - 08/04/2024

không có j là dễ