Trắc nghiệm Toán 7 Bài 1 (có đáp án): Tổng ba góc của một tam giác

  • 2162 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tổng ba góc trong một tam giác bằng

Xem đáp án

Đáp án B

Tổng ba góc trong một tam giác bằng 180°


Câu 2:

Cho tam giác MNP, khi đó M^+N^+P^ bằng

Xem đáp án

Đáp án B

Áp dụng định lí tổng ba góc của một tam giác vào ΔMNP, ta có: 

M^+N^+P^ = 180°


Câu 3:

Cho ABC vuông tại A. Khi đó:

Xem đáp án

Đáp án A

Vì tam giác ABC vuông tại A nên B^ C^ = 90°


Câu 4:

Cho ABCB^+C^=90o. Khi đó tam giác ABC là:

Xem đáp án


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Vẹt
22:29 - 03/12/2021

easy

Vẹt
22:29 - 03/12/2021

wow bạn đẹp trai quá

Vẹt
22:30 - 03/12/2021

chứ sao mình đẹp trai moà