Trắc nghiệm Toán 7 Bài 10 (có đáp án): Làm tròn số

  • 1920 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Làm tròn số 69,283 đến chữ số thập phân thứ hai ta được:

Xem đáp án

Vì số 69,283 có chữ số thập phân thứ ba là 3 < 5 nên làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai ta được 69,283 ≈ 69,28

 

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Làm tròn số 10,2375 đến chữ số thập phân thứ ba ta được:

Xem đáp án

Vì số 10,2375 có chữ số thập phân thứ tư là 5 = 5 nên số 10,2375 làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba ta được 10,2375 ≈ 10,238

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Làm tròn số 0,158 đến chữ số thập phân thứ nhất ta được:

Xem đáp án

Vì số 0,158 có chữ số thập phân thứ hai là 5 ≥ 5 nên khi làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất ta được 0,158 ≈ 0,2

 

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Làm tròn số 1,103 đến chữ số thập phân thứ nhất ta được:

Xem đáp án

Vì số 1,103 có chữ số thập phân thứ hai là 0 < 5 nên khi làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất ta được 1,103  ≈ 1,1.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Làm tròn số 60,996 đến hàng đơn vị ta được:

Xem đáp án

Vì số 60,996 có chữ số thập phân thứ nhất là 9 > 5 nên làm tròn đến hàng đơn vị ta được 60,996 ≈ 61

Đáp án cần chọn là: B


4

Đánh giá trung bình

50%

0%

50%

0%

0%

Nhận xét

n

2 năm trước

nguyễn minh châu

ờ đáp án sai ghê.-.
A

1 năm trước

Anh Caro

Bình luận


Bình luận