Trắc nghiệm Toán 7 Bài 11 (có đáp án): Số vô tỉ . Khái niệm về căn bậc hai

  • 3131 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng

Xem đáp án


Câu 2:

Chọn câu đúng

Xem đáp án


Câu 3:

Chọn câu đúng. Nếu số x thỏa mãn x2 = a thì:

Xem đáp án


Câu 4:

Tính 49

Xem đáp án


Câu 5:

Tính 81

Xem đáp án


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Quang Minh Pham
14:10 - 21/06/2022

câu 8:=