Trắc nghiệm Toán 7 Chương 1 Bài 3 (có đáp án): Nhân chia các số hữu tỉ

  • 1712 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống: "Muốn nhân hai phân số với nhau thì ta ...."

Xem đáp án

Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 tháng trước

Ngọc Khánh Dương

T

1 tháng trước

Tấn duy Võ

Bình luận


Bình luận