Trắc nghiệm Toán 7 Bài 3 (có đáp án): Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác

  • 2996 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ sau. Tam giác nào bằng với tam giác ABC

Xem đáp án

Đáp án C

Từ hình vẽ ta thấy AB=AE,BC=DE,AC=AD nên ΔABC=ΔAED (c - c - c)


Câu 2:

Cho hình vẽ sau. Tam giác nào bằng với tam giác ABC

Xem đáp án

Xét tam giác ABC và tam giác ADC có:

AB = AD 

BC = CD 

AC cạnh chung

Do đó: ABC=ADC(c.c.c)


Câu 4:

Cho hình vẽ. Phát biểu nào sau đây là sai:

Xem đáp án


Câu 5:

Chọn hình dưới đây

Chọn câu sai

Xem đáp án


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 năm trước

Nguyễn Bảo Nam

L

2 năm trước

Lươn Bảo Châu

xút sắc nm e nghĩ nên themm tự luận cho zăn và toén nek huuhhuhu iuuuu ziệt jéch

Bình luận


Bình luận