Trắc nghiệm Toán 7 Bài 5 (có đáp án): Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác

  • 2780 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Cho tam giác ABC và tam giác NPM có BC=PM;B^=P^. Cần thêm một điều kiện gì để tam giác MPN và tam giác CBA bằng nhau theo trường hợp góc - cạnh- góc?

Xem đáp án

Đáp án C

Áp dụng trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác ta thấy cần thêm một điều kiện về góc kề cạnh đó M^ C^


Câu 3:

Cho tam giác ABC và MNP có A^=M^, B^=N^. Cần thêm một điều kiện gì để tam giác ABC và tam giác MNP bằng nhau theo trường hợp góc - cạnh- góc?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta thấy hai tam giác ABC và MNP có hai yếu tố về góc A^=M^, B^=N^. Để tam giác ABC và tam giác MNP bằng nhau theo trường hợp góc - cạnh- góc thì cần thêm điều kiện về cạnh kề hai góc đã cho đó là AB=MN


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận