Trắc nghiệm Toán 7 Bài 7 (có đáp án): Định lí

  • 2714 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Chứng minh định lí là

Xem đáp án

Đáp án A

Chứng minh định lí là dùng lập luận để từ giả thiết suy ra kết luận.


Câu 2:

Trong các câu sau, câu nào cho một định lí:

Xem đáp án

Đáp án A

Định lý: “Đường thẳng nào vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng kia.”


Câu 3:

Định lí:"Nếu hai đường thẳng song song  cắt đường thẳng thứ ba thì hai góc đồng vị bằng nhau" (như hình vẽ dưới đây). Gỉa thiết của định lí là:

Xem đáp án

Đáp án B

Gỉa thiết của định lí trên là a//b; ca=A; cb=B


Câu 4:

Cho định lí : "Hai tia phân giác của hai góc kề bù tạo thành một góc vuông" (hình vẽ). Gỉa thiết, kết luận của định lí là:

Xem đáp án

Đáp án A

Giả thiết: Cho góc bẹt AOB và tia OD. OE là phân giác góc BOD; OF là phân giác góc AOD.

Kết luận: OE⊥OF


Câu 5:

Phần giả thiết: ca=A; cb=BA1^+B2^=1800 (tham khảo hình vẽ) là của định lý nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án D

Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành hai góc trong cùng phía bù nhau thì hai đường thẳng đó song song.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận