Trắc nghiệm Toán 7 Bài 7 (có đáp án): Định lí

  • 908 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Chứng minh định lí là

Xem đáp án

Đáp án A

Chứng minh định lí là dùng lập luận để từ giả thiết suy ra kết luận.


Câu 2:

Trong các câu sau, câu nào cho một định lí:

Xem đáp án

Đáp án A

Định lý: “Đường thẳng nào vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng kia.”


Câu 3:

Định lí:"Nếu hai đường thẳng song song  cắt đường thẳng thứ ba thì hai góc đồng vị bằng nhau" (như hình vẽ dưới đây). Gỉa thiết của định lí là:

Xem đáp án

Đáp án B

Gỉa thiết của định lí trên là a//b; ca=A; cb=B


Câu 4:

Cho định lí : "Hai tia phân giác của hai góc kề bù tạo thành một góc vuông" (hình vẽ). Gỉa thiết, kết luận của định lí là:

Xem đáp án

Đáp án A

Giả thiết: Cho góc bẹt AOB và tia OD. OE là phân giác góc BOD; OF là phân giác góc AOD.

Kết luận: OE⊥OF


Câu 5:

Phần giả thiết: ca=A; cb=BA1^+B2^=1800 (tham khảo hình vẽ) là của định lý nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án D

Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành hai góc trong cùng phía bù nhau thì hai đường thẳng đó song song.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận