Trắc nghiệm Toán 7 Bài 9 (có đáp án): Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn

  • 2993 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Chọn câu sai

Xem đáp án

+25 = 52 nên phân số 225 viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. Do đó A đúng.

 

+55-300=-1160.Thấy 60 = 22.3.5(chứa thừa số 3 khác 2; 5) nên phân số 55-300 viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. Do đó B đúng.

 

+Xét 6377=911 thấy 11 = 1.11(chứa thừa số 11 khác 2; 5) nên phân số 6377 viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. Do đó C sai.

 

+Xét 63360=740  40=23.5 nên phân số 63360 viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. Do đó D đúng.

 

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Chọn câu đúng

Xem đáp án

Ta có

+) 12 = 22.3 nên phân số 1112 viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. Do đó A sai.

+)  Thấy 250 = 2.53 nên phân số 74500 viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. Do đó B sai.

+) 33 = 3.11 nên phân số 233 viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. Do đó C sai.

+) 45 = 32.5 nên phân số 1145 viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. Do đó D đúng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Trong các phân số 27;245;-5-240;-718. Có bao nhiêu phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn: 

 

Xem đáp án

Ta thấy 45 = 32.5 ; 18 = 2.32 nên các phân số 27;245;-718 đều viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

 

Phân số -5-240=148 có 48 = 24.3 nên phân số -5-240 viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

 

Như vậy cả bốn phân số 27;245;-5-240;-718 đều viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Trong các phân số 514;120;3575;-11-100;615. Có bao nhiêu phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn:

Xem đáp án

14 = 2 .7 nên phân số 514 viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

 

20  = 22.5nên phân số 120 viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.

 

3575=71515 = 3.5 nên phân số 3575 viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

-11-100=11100 có 100 = 22.52 nên phân số -11-100 viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.

615=25 có 5 = 5 nên phân số 615 viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.

 

Như vậy, trong năm phân số 514;120;3575;-11-100;615 có hai phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

 

Đáp án cần chọn là: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

3 năm trước

Hà Hiểu

Bình luận


Bình luận

Vân Anh
21:07 - 02/10/2020

Câu 6 hỏi là tổng của tử và mẫu thế mà giải thích lại là hiệu của tử và mẫu

Lê Văn Dũng
10:17 - 24/08/2022

;)

trinh bui thanh duyen
21:59 - 31/10/2020

hỏi 0,55 chứ có phải 0,055

Lê Văn Dũng
10:17 - 24/08/2022

uk