Trắc nghiệm toán 7: Hàm số có đáp án ( Nhận biết )

  • 2560 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cho bảng giá trị sau. Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Từ bảng giá trị ta thấy với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y nên đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

Đáp án cần chọn là: A

 


Câu 2:

Bảng  giá trị sau. Chọn câu đúng

Xem đáp án

Từ bảng giá trị ta thấy với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y nên đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Trên mặt phẳng tọa độ, các điểm có hoành độ bằng 0 là:

Xem đáp án

Các điểm nằm trên trục hoành

đều có tung độ bằng 0.

Các điểm nằm trên trục tung

 đều có hoành độ bằng 0

Nên chọn B.

Đáp án cần chọn là: B


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Trần Minh Vũ

Bài kiểm tra rất hay.Em cho 5 sao
V

2 năm trước

VU LUAN

Bình luận


Bình luận

Trần Minh Vũ
09:17 - 19/12/2021

Bài kiểm tra rất hay.Em cho 5 sao