Trắc nghiệm Toán 7 Ôn tập chương 2 (có đáp án): Hàm số và đồ thị

  • 2741 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng. Cho hàm số: y=f(x)=13x21

Xem đáp án


Câu 2:

Đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ a (a0) thì đại lượng x tỉ lệ nghịch với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ là :

Xem đáp án

Đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ a (a0) thì ta có x.y = a  nên đại lượng x tỉ lệ nghịch với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ là a.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Hàm số y=23x nhận giá trị dương khi 

Xem đáp án

Do 23<0 nên để y=23x nhận giá trị dương thì x < 0

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Cho hàm số y=f(x)=3x. Hai điểm M, N phân biệt thuộc cùng đồ thị hàm số

Xem đáp án

Nếu M có hoành độ là −1  thì tung độ của điểm M là y = −3.(−1) = 3.

Nếu N có tung độ là 2 thì hoành độ của điểm N thỏa mãn

2 = -3.xx=23

Do M,N thuộc đồ thị hàm số y = −3x nên đường thẳng MN đi qua gốc tọa độ O

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Cho A (a;-0,2) thuộc đồ thị hàm số y = 4x.Ta có:

Xem đáp án

Do điểm A (a;−0,2) thuộc đồ thị hàm số y = 4x nên ta có :

−0,2 = 4.a a = −0,2:4 = −0,05

Đáp án cần chọn là: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

2 năm trước

Lê Ngọc Gia Hân

Bình luận


Bình luận

Đổ Châu Toàn 7a9
13:35 - 18/12/2021

câu 20 bị lỗi

Minh Tùng
08:52 - 28/05/2022

bài dễ quá