Trắc nghiệm Toán 7: Ôn tập chương 2 có đáp án ( vận dụng )

  • 2898 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng. Cho hàm số y=f(x)=13x2-1:

Xem đáp án


Câu 2:

Đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ a ( a0) thì đại lượng x tỉ lệ nghịch với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ là :

Xem đáp án

Đại lượng yy tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ a ( a ≠ 0 ) thì ta có x.y = a  nên đại lượng x tỉ lệ nghịch với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ là a.

Đáp án cần chọn là: B

 


Câu 3:

Hàm số y=-23x nhận giá trị dương khi

Xem đáp án


Câu 4:

Cho hàm số y=f(x)=-3x . Hai điểm M, N phân biệt thuộc cùng đồ thị hàm số

Xem đáp án


Câu 5:

Cho A (a;-0,2) thuộc đồ thị hàm số y = 4x.Ta có:

Xem đáp án

Do điểm A (a;−0,2) thuộc đồ thị hàm số y = 4x nên ta có :

−0,2 = 4.a ⇒ a = −0,2:4 = −0,05

Đáp án cần chọn là: B


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

2 năm trước

Hoàng Thuỳ Dung

Bình luận


Bình luận