Trắc nghiệm Toán 7: Ôn tập chương 3 có đáp án (Thông hiểu)

  • 2643 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Điểm kiểm tra môn toán học kì I của 32 học sinh lớp 7A được ghi trong bảng sau:

 

Số trung bình cộng là:

Xem đáp án

Từ bảng tần số

Số trung bình cộng là : X¯=2.2+4.4+5.8+6.6+7.4+8.5+9.2+10.132=19232=6

(điểm)

Vậy đáp án cần chọn là A

 


Câu 2:

Theo dõi thời gian làm 1 bài toán (tính bằng phút) của lớp 7A, thầy giáo lập được bảng sau:

 

Số trung bình cộng là:

Xem đáp án

Số trung bình cộng là:

 X¯=4.6+5.4+6.3+7.2+8.8+9.5+10.4+11.3+12.136=27036=7,5 (phút)

 Đáp án cần chọn là C


Câu 3:

Số điện tiêu thụ của các hộ gia đình ở một tổ dân phố được ghi lại trong bảng sau (tính theo kwh)

 

Dấu hiệu cần tìm hiểu là?

Xem đáp án

Dấu hiệu ở đây là “Số điện năng tiêu thụ của mỗi hộ gia đình (tính bằng kW/h) của một tổ dân phố”

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận