Trắc nghiệm Toán 7 Ôn tập chương 3 Hình học có đáp án (Nhận biết)

  • 1933 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng. Cho tam giác ABC vuông tại B theo định lí Pytago ta có:

Xem đáp án

Đáp án B

Áp dụng định lí Pytago cho tam giác ABC vuông tại B ta có:

AC2=AB2+BC2


Câu 2:

Chọn đáp án đúng nhất. Tam giác ABC có B^=C^=60 thì tam giác ABC là tam giác:

Xem đáp án

Đáp án C

Áp dụng định lí tổng ba góc trong tam giác ta có A^+B^+C^=180

A^=180-B^+C^=180-60-60

Tam giác ABC có A^=B^=C^=60 nên tam giác ABC là tam giác đều


Câu 3:

Cho tam giác vuông MNP như hình vẽ. Trực tâm giác MNP là

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: MNNP nên MN;NP là các đường cao của tam giác MNP mà hai đường này giao nhau tại N nên N là trực tâm tam giác MNP


Câu 4:

Cho tam giác ABC có AM là đường phân giác đồng thời cũng là đường cao, khi đó tam giác ABC là tam giác gì?

Xem đáp án

Đáp án B

Vì tam giác ABC cân tại A có AM là đường phân giác đồng thời cũng là đường cao nên là tam giác cân


Câu 5:

Gọi O là giao điểm của ba đường trung trực trong ΔABC. Khi đó O là:

Xem đáp án

Đáp án D

Ba đường trung trực của một tam giác cùng đi qua 1 điểm. Điểm này cách đều ba đỉnh của tam giác và là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó. Chọn đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận