Trắc nghiệm Tổng ba góc của một tam giác có đáp án (Thông hiểu)

  • 1859 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho ΔABC vuông tại A. Khi đó:

Xem đáp án

Vì tam giác ABC vuông tại A nên B^+C^=90o

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Cho ΔABCB^+C^=90o. Khi đó tam giác ABC là:

Xem đáp án


Câu 4:

Cho ΔABCB^=87o,C^=67o. Số đo góc A

Xem đáp án

Áp dụng định lí tổng ba góc của một tam giác vào ΔABC , ta có:

A^+B^+C^=180oA^=180o(B^+C^)=180o(87o+67o)=26o

Đáp án cần chọn là A


Câu 5:

Cho hình vẽ sau. Tính số đo x

Xem đáp án

Áp dụng định lí tổng ba góc của một tam giác vào ΔABC , ta có:

A^+B^+C^=180oB^+C^=180oA^=180o82o=98o

Hay x+x=98o2x=98ox=49o

Đáp án cần chọn là C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận