Trắc nghiệm Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c) có đáp án (Nhận biết)

  • 2584 lượt thi

  • 1 câu hỏi

  • 2 phút

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

2 năm trước

Lươn Bảo Châu

Bình luận


Bình luận