Tuyển tập đề thi minh họa môn Hóa Học cực hay có lời giải (Đề số 1)

  • 6430 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây thuộc loại chất điện ly mạnh?

Xem đáp án

Đáp án A

Các chất điện li mạnh là những muối, axit mạnh, bazo mạnh→ NaCl là muối nên là chất điện li mạnh


Câu 2:

Nguyên tố hóa học nào sau đây thuộc nhóm VA?

Xem đáp án

Đáp án A

Nito thuộc nhóm VA, có Z = 7, cấu hình 1s22s22p3.


Câu 4:

Cho m gam hỗn hợp gồm hai ancol no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, tác dụng với CuO dư, nung nóng, thu được hỗn hợp X gồm khí và hơi có tỉ khối hơi so với H2 là 13,75. Cho X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được 64,8 gam Ag. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án D

Gọi CT chung của 2 ancol là  CnH2n+2O

CnH2n+2O+CuOCnH2nO+Cu+H2O

dX/H2=16+18+14n-2.2=13,751,5=n-

→ 2 ancol là CH3OH (a mol) và CH3CH2OH (b mol)

Lập hpt: 4a + 2b = nAg = 0,6 và (30a + 44b+18a + 18b) : (2a + 2b) = 13,75.2

→ a = b = 0,1 → m = 0,1. 32 + 0,1. 46 = 7,8 (g)

 


Câu 5:

Axit fomic có trong nọc kiến. Khi bị kiến cắn, nên chọn chất nào sau đây bôi vào vết thương để giảm sưng tấy?

Xem đáp án

Đáp án B

Vôi tôi là Ca(OH)2. Khi bôi vào vết thương sẽ giảm sưng tấy do có xảy ra phản ứng trung hòa lượng axit fomic trong nọc kiến:

Ca(OH)2 + 2HCOOH → (HCOO)2Ca + 2H2O


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận