Danh sách câu hỏi

Có 1623 câu hỏi trên 33 trang
Đọc mẫu đơn sau và trả lời câu hỏi:CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcĐƠN XIN NHẬP HỌC VÀO LỚP 1NĂM HỌC 2009 - 2010Kính gửi: Ông (bà): Hiệu trưởng trường tiểu học ………………………….Họ tên học sinh:……………………………………………Nam, nữ …………….Ngày tháng năm sinh : …………………………………………………………….Nơi sinh : …………………………………………………Dân tộc ………………Địa chỉ thường trú : ………………………………………………………………..Họ tên cha:………………….Nghề nghiệp…………………..Số ĐT……………Họ tên mẹ:…………………..Nghề nghiệp…………………...Số ĐT……………Đã hoàn thành chương trình mẫu giáo : 200… -200….Tại trường mẫu giáo :………………………………………………………………..Kết quả cuối năm: + Hạnh kiểm xếp loại:………………………………….                              + Học lực xếp loại : …………………………………Xin đăng ký nhập học vào lớp 1 năm học: 2009 -2010Tại trường : ………………………………………………………………………..Gia đình tôi cam đoan không xin thay đổi trường đã nhập học và nộp đầy đủ hồ sơ nhập học theo quy định.Hồ sơ đính kèm: ………………..,                                                                            - 1/……………………………………………….                                                               - 2/………………………………………………                                                                      - 3/…………………………………………….Ngày……tháng……năm 200… PHỤ HUYNH HỌC SINH  (Họ tên, chữ ký)Dấu hiệu nhận biết văn bản hành chính của văn bản trên là gì?
Đọc mẫu đơn sau và trả lời câu hỏi:CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcĐƠN XIN NHẬP HỌC VÀO LỚP 1NĂM HỌC 2009 - 2010Kính gửi: Ông (bà): Hiệu trưởng trường tiểu học ………………………….Họ tên học sinh:……………………………………………Nam, nữ …………….Ngày tháng năm sinh : …………………………………………………………….Nơi sinh : …………………………………………………Dân tộc ………………Địa chỉ thường trú : ………………………………………………………………..Họ tên cha:………………….Nghề nghiệp…………………..Số ĐT……………Họ tên mẹ:…………………..Nghề nghiệp…………………...Số ĐT……………Đã hoàn thành chương trình mẫu giáo : 200… -200….Tại trường mẫu giáo :………………………………………………………………..Kết quả cuối năm: + Hạnh kiểm xếp loại:………………………………….                              + Học lực xếp loại : …………………………………Xin đăng ký nhập học vào lớp 1 năm học: 2009 -2010Tại trường : ………………………………………………………………………..Gia đình tôi cam đoan không xin thay đổi trường đã nhập học và nộp đầy đủ hồ sơ nhập học theo quy định.Hồ sơ đính kèm: ………………..,                                                                            - 1/……………………………………………….                                                               - 2/………………………………………………                                                                      - 3/…………………………………………….Ngày……tháng……năm 200… PHỤ HUYNH HỌC SINH  (Họ tên, chữ ký)Đây có phải là một mẫu văn bản hành chính không?
Đọc lời phát biểu sau và trả lời câu hỏi:Xin chào mọi người! Tôi là Mai. Hôm nay tôi đến đây vì thích tác phẩm Những người khốn khổ. Tác phẩm này đã cho tôi những bài học giá trị về cuộc sống. Tác phẩm là tiểu thuyết của văn hào Pháp Victor Hugo, được xuất bản năm 1862 Tác phẩm được đánh giá là một trong những tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nền văn học thế giới thế kỷ 19.Những người khốn khổ là câu chuyện về xã hội nước Pháp trong khoảng hơn 20 năm đầu thế kỷ 19 kể từ thời điểm Napoleon lên ngôi và vài thập niên sau đó. Nhân vật chính của tiểu thuyết là một cựu tù khổ sai tìm cách chuộc lại những lỗi lầm gây ra thời trai trẻ. Bộ tiểu thuyết không chỉ nói tới bản chất của cái tốt, cái xấu, của luật pháp, mà tác phẩm còn là cuốn bách khoa thư đồ sộ về lịch sử, kiến trúc của Paris nền chính trị, luật pháp, tín ngưỡng, triết lý của nước Pháp nửa đầu thế kỷ 19. Chính nhà văn Victor Hugo cũng đã viết cho người biên tập rằng: "Tôi có niềm tin rằng đây sẽ là một trong những tác phẩm đỉnh cao, nếu không nói là tác phẩm lớn nhất, trong sự nghiệp cầm bút của mình"Những người khốn khổ cũng nổi tiếng vì đã được chuyển thể nhiều lần thành các vở kịch, bộ phim, trong đó nổi tiếng nhất phải kể tới vở nhạc kịch cùng tên, thường được gọi tắt là "Les Mis" (viết tắt từ Les Misérables).Tôi xin hết ạ. Nhược điểm của bài phát biểu trên là gì?
Đọc lời phát biểu sau và trả lời câu hỏi:Xin chào mọi người! Tôi là Mai. Hôm nay tôi đến đây vì thích tác phẩm Những người khốn khổ. Tác phẩm này đã cho tôi những bài học giá trị về cuộc sống. Tác phẩm là tiểu thuyết của văn hào Pháp Victor Hugo, được xuất bản năm 1862 Tác phẩm được đánh giá là một trong những tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nền văn học thế giới thế kỷ 19.Những người khốn khổ là câu chuyện về xã hội nước Pháp trong khoảng hơn 20 năm đầu thế kỷ 19 kể từ thời điểm Napoleon lên ngôi và vài thập niên sau đó. Nhân vật chính của tiểu thuyết là một cựu tù khổ sai tìm cách chuộc lại những lỗi lầm gây ra thời trai trẻ. Bộ tiểu thuyết không chỉ nói tới bản chất của cái tốt, cái xấu, của luật pháp, mà tác phẩm còn là cuốn bách khoa thư đồ sộ về lịch sử, kiến trúc của Paris nền chính trị, luật pháp, tín ngưỡng, triết lý của nước Pháp nửa đầu thế kỷ 19. Chính nhà văn Victor Hugo cũng đã viết cho người biên tập rằng: "Tôi có niềm tin rằng đây sẽ là một trong những tác phẩm đỉnh cao, nếu không nói là tác phẩm lớn nhất, trong sự nghiệp cầm bút của mình"Những người khốn khổ cũng nổi tiếng vì đã được chuyển thể nhiều lần thành các vở kịch, bộ phim, trong đó nổi tiếng nhất phải kể tới vở nhạc kịch cùng tên, thường được gọi tắt là "Les Mis" (viết tắt từ Les Misérables).Tôi xin hết ạ. Ưu điểm của bài phát biểu trên là gì?