Bài tập: Định lí có đáp án

  • 2953 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chứng minh định lý là:

Xem đáp án

Chứng minh định lý là dùng lập luận để từ giả thiết suy ra kết luận

Chọn đáp án A.


Câu 2:

Trong các câu sau, câu nào cho một định lý

Xem đáp án

Định lý: “Đường thẳng nào vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng kia.”

Nên A đúng, B sai

Câu C và D sai vì thiếu từ "phân biệt", hai đường thẳng phân biệt cùng ....

Chọn đáp án A.


Câu 3:

Cho định lý: “Nếu hai đường thẳng song song cắt đường thẳng thứ ba thì hai góc đồng vị bằng nhau” (xem hình vẽ dưới đây). Giả thiết của định lý là:

Trắc nghiệm: Định Lý - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Xem đáp án

Giả thiết của định lý trên là: a // b, c ∩ a = {A}, c ∩ b = {B}

Chọn đáp án B.


Câu 4:

Chọn định lý: “Hai tia phân giác của hai góc kề bù tạo thành một góc vuông” (hình vẽ). Giả thiết, kết luận của định lý là:

Trắc nghiệm: Định Lý - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Xem đáp án

Giả thiết: Cho góc bẹt AOB và tia OD, OE là phân giác góc BOD, OF là phân giác góc AOD.

Kết luận: OE ⊥ OF

Chọn đáp án A.


Câu 5:

Phần giả thiết:ca = {A}; cb={B}; A1^ + B2^ = 180o(tham khảo hình vẽ) là của định lý nào dưới đây:

Trắc nghiệm: Định Lý - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Xem đáp án

Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành hai góc trong cùng phía bù nhau thì hai đường thẳng đó song song.

Chọn đáp án D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận