Bài tập: Hai góc đối đỉnh có đáp án

  • 5190 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Hai đường thẳng zz’ và tt’ cắt nhau tại A. Góc đối đỉnh với góc zAt'^ là:

Xem đáp án

Trắc nghiệm: Hai góc đối đỉnh - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vì hai đường thẳng zz' và tt' cắt nhau tại A nên Az' là tia đối của tia Az, At' là tia đối của tia At. Vậy góc đối đỉnh với zAt'^ là z'At^.

Chọn đáp án B.


Câu 2:

Cho góc xBy đối đỉnh với góc x'By' và góc xBy = 60°. Tính số đo góc x'By'

Xem đáp án

Trắc nghiệm: Hai góc đối đỉnh - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vì xBy^ là góc đối đỉnh với x'By'^. Khi đó: xBy^x'By'^ = 60° (tính chất hai góc đối đỉnh)

Chọn đáp án D.


Câu 3:

Cho hai đường thẳng xx' và yy' giao nhau tại O sao cho góc xOy = 45°. Chọn câu sai:

Xem đáp án

Trắc nghiệm: Hai góc đối đỉnh - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vì hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O nên Ox' là tia đối của tia Ox, Oy' là tia đối của tia Oy.

⇒ ∠xOy và ∠ x'Oy' ; ∠x'Oy và ∠xOy' là hai cặp góc đối đỉnh

Do đó ∠xOy = ∠x'Oy' = 45° và ∠x'Oy = ∠xOy'

Lại có ∠xOy và ∠x'Oy là hai góc ở vị trí kề bù nên ∠xOy + ∠x'Oy = 180°

Trắc nghiệm: Hai góc đối đỉnh - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Suy ra A, B, C đúng, D sai.

Chọn đáp án D.


Câu 4:

Cho cặp góc đối đỉnh ∠tOz và ∠t'Oz' (Oz và Oz' là hai tia đối nhau). Biết ∠tOz' = 4∠tOz. Tính các góc ∠tOz và ∠t'Oz'

Xem đáp án

Trắc nghiệm: Hai góc đối đỉnh - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm: Hai góc đối đỉnh - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án C.


Câu 5:

Vẽ ∠ABC = 56°. Vẽ ∠ABC' kề bù với ∠ABC. Sau đó vẽ tiếp ∠C'BA' kề bù với ∠ABC'. Tính số đo ∠C'BA'

Xem đáp án

Trắc nghiệm: Hai góc đối đỉnh - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vì ∠ABC' kề bù với ∠ABC nên BC' là tia đối của tia BC.

Vì ∠C'BA' kề bù với ∠ABC' nên BA' là tia đối của tia BA .

Do đó, ∠C'BA' và ∠ABC đối đỉnh ⇒ ∠C'BA' = ∠ABC = 56°

Chọn đáp án D.


4.5

Đánh giá trung bình

80%

0%

20%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Nguyễn Minh Quang

đề dễ quá
C

2 năm trước

Châu

h

2 năm trước

hạ vi vi

H

2 năm trước

Hoàn Mai Ngô

D

2 năm trước

Dương Trường Sơn

Bình luận


Bình luận

trần văn bảo
20:02 - 01/12/2020

easy

trần văn bảo
20:02 - 01/12/2020

ha

trần văn bảo
20:03 - 01/12/2020

haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

trần văn bảo
20:03 - 01/12/2020

haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Quỳnh Giao Vũ
09:20 - 05/11/2021

má nó làm sai hết đúng là mình ngu thật=(