Bài tập: Hàm số có đáp án

  • 3162 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cho bảng giá trị sau. Chọn câu đúng

Xem đáp án

Từ bảng giá trị ta thấy với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y nên đại lượng y là hàm số của đại lượng x

Chọn đáp án A


Câu 2:

Cho các công thức y - 3 = x; -2y = x; y2 = x. Có bao nhiêu công thức chứng tỏ rằng y là hàm số của x

Xem đáp án

Nhận thấy y - 3 = x ⇒ y = x + 3 là một hàm số

Trắc nghiệm: Hàm số. Mặt phẳng tọa độ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiếtlà một hàm số

Với y2 = x ta thấy khi x = 4 thì y2 = 4 suy ra y = 2 hoặc y = -2 nên với một giá trị của x cho hai giá trị của y nên y không là hàm số của x

Chọn đáp án C


Câu 3:

Cho hàm số y = fx = 152x - 4. Tìm các giá trị của x sao cho vế phải của công thức có nghĩa

Xem đáp án

Hàm số Trắc nghiệm: Hàm số. Mặt phẳng tọa độ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiếtcó nghĩa khi 2x - 4 ≠ 0 ⇒ 2x ≠ 4 ⇒ x ≠ 2

Chọn đáp án D


Câu 5:

Một hàm số được cho bằng công thức y = f(x) = -x2 + 2. Tính f(-1/2); f(0)

Xem đáp án

Trắc nghiệm: Hàm số. Mặt phẳng tọa độ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án B


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

V

2 năm trước

VU LUAN

Bình luận


Bình luận

Trung Văn Phạm
08:47 - 27/12/2020

hay

Trung Văn Phạm
08:47 - 27/12/2020

bn

Trung Văn Phạm
08:48 - 27/12/2020

b