Bài tập: Mặt phẳng tọa độ có đáp án

  • 3347 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tìm tọa độ điểm trên hình vẽ sau

Trắc nghiệm: Hàm số. Mặt phẳng tọa độ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Xem đáp án

Tọa độ điểm M là (-2; 2)

Chọn đáp án B


Câu 2:

Điểm nào dưới đây có tọa độ (1; -3)

Trắc nghiệm: Hàm số. Mặt phẳng tọa độ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Xem đáp án

Từ hình vẽ ta có A(1; 3) ; F(-1; 3) ; D(1; -3) ; E(-1; -3)

Nên điểm có tọa độ (1; -3) là điểm D

Chọn đáp án A


Câu 3:

Trên mặt phẳng tọa độ, các điểm có hoành độ bằng 0 là

Xem đáp án

Các điểm nằm trên trục hoành đều có tung độ bằng 0

Các điểm nằm trên trục tung đều có hoành độ bằng 0

Chọn đáp án B


Câu 4:

Trong các điểm M(3; -3); N(4; 2); P(-3; -3); Q(-2; 1); H(-1; 3) có bao nhiêu điểm thuộc góc phần tư thứ hai?

Xem đáp án

Trắc nghiệm: Hàm số. Mặt phẳng tọa độ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vẽ các điểm M(3; -3); N(4; 2); P(-3; -3); Q(-2; 1); H(-1; 3) trên cùng mặt phẳng tọa độ.

Ta thấy có hai điểm thuộc góc phần tư thứ hai là Q(-2; 1); H(-1; 3)

Chọn đáp án D


Câu 5:

Trên hệ trục tọa độ Oxy, cho các điểm A(-3; 1), B(-1; 1), C(-3; 3). Tam giác ABC là tam giác gì?

Xem đáp án

Biểu diễn ba điểm A, B, C trên hệ trục tọa độ Oxy ta được

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Quan sát hình vẽ ta thấy tam giác ABC là tam giác vuông tại A

Chọn đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận