Bài tập: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn có đáp án

  • 2905 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn đáp án sai

Xem đáp án

+ 25 = 52 nên phân số 225 được viết dưới dạng số thập phân hữu hạn. Do đó A đúng.

Trắc nghiệm: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết có 60 = 22.3.5 (chứa thừa số 3 khác 2; 5) nên phân số 55-300 được viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. Do đó B đúng.

6377=911 có 11 = 1.11 (chứa thừa số 11 khác 2; 5) nên phân số 6377 được viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. Do đó C sai.

63360=74040 = 23.5 nên phân số 63360 được viết dưới dạng số thập phân hữu hạn. Do đó D đúng.

Chọn đáp án C.


Câu 2:

Trong các phân số 27; 245; -5-240; -718. Có bao nhiêu phân số được viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Xem đáp án

Ta thấy 45 = 32.5; 18 = 2.32 nên các phân số Trắc nghiệm: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiếtđược viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Trắc nghiệm: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết có 48 = 24.3 nên phân số -5/-240 được viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Vậy có 4 phân số được viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Chọn đáp án D.


Câu 3:

Số thập phân 0,35 được viết dưới dạng phân số tối giản thì tổng tử và mẫu bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Ta có: 0,35=35100=720 

Nên tổng cả tử và mẫu là 7 + 20 = 27.

Chọn đáp án B.


Câu 5:

Viết phân số 11/24 dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là

Xem đáp án

Ta có: 11/24 = 11 : 24 = 0,458(3)

Chọn đáp án C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận