Bài tập: Thu thập số liệu thống kê, tần số có đáp án

  • 4206 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Số lượng học sinh giỏi trong từng lớp của một trường trung học cơ sở được ghi bởi dưới bảng sau đây

Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì?

Xem đáp án

Dấu hiệu ở đây là số học sinh giỏi của mỗi lớp

Chọn đáp án C.


Câu 5:

Số lượng học sinh giỏi trong từng lớp của một trường trung học cơ sở được ghi bởi dưới bảng sau đây

Giá trị có tần số nhỏ nhất là:

Xem đáp án

Tần số tương ứng của các giá trị 7; 8; 9; 10; 11; 12; 15 là 2; 2; 4; 4; 1; 4; 3

Do đó, giá trị có tần số nhỏ nhất là 11

Chọn đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Trần Ngọc Quỳnh Anh
22:03 - 26/01/2021

Câu 7a

Nhu Tran
15:44 - 20/01/2022

câu 7 D nha

Trần Khiêm
20:22 - 22/02/2022

(Trần Ngọc Quỳnh Anh)7d đúng rồi mà