Bài tập: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau có đáp án

  • 4538 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng. Với điều kiện phân thức có nghĩa thì

Xem đáp án

Với điều kiện phân thức có nghĩa ta có: 

Trắc nghiệm: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án B.


Câu 2:

Chọn câu sai. Với điều kiện phân thức có nghĩa thì

Xem đáp án

Ta có: Trắc nghiệm: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết nên D sai

Chọn đáp án D


Câu 3:

Tìm hai số x, y biết x3 = y5 và x + y = -32

Xem đáp án

Trắc nghiệm: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Đáp án C


Câu 4:

Biết xy = 911 và x + y = 60. Hai số x, y lần lượt là?

Xem đáp án

Trắc nghiệm: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Đáp án A


Câu 5:

Cho 7x = 4y và y - x = 24. Tìm giá trị x, y?

Xem đáp án

Trắc nghiệm: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Đáp án B


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

L

2 năm trước

Lê Quang Định

Bình luận


Bình luận

Phan Nguyễn Quang Minh
09:04 - 14/11/2021

ok

Đỗ Thị Thu Dung
22:03 - 02/12/2021

cảm ơn vietjack rất nhiều vì nhờ Ngân hàng trắc nghiệm vietjack này tôi đã được điểm cao rất nhiều. Xin cảm ơn rất nhiều !!!!!