Bài tập: Tính chất tia phân giác của một góc có đáp án

  • 2789 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Điểm E nằm trên tia phân giác góc A của tam giác ABC ta có

Xem đáp án

Điểm E nằm trên tia phân giác góc A của tam giác ABC thì điểm E cách đều hai cạnh AB, AC

Chọn đáp án B


Câu 2:

Cho góc xOy^=60°, điểm A nằm trong góc đó và cùng cách đều Ox và Oy một khoảng bằng 6 cm. Độ dài đoạn thẳng OA là:

Xem đáp án

Điểm A nằm trong góc xOy và cách đều hai tia Ox và Oy, do đó A nằm trên tia phân giác của góc xOy hay OA là tia phân giác của góc xOy

xOA^=12xOy^=12.60°=30°

Gọi D và E lần lượt là chân đường vuông góc của A lên Ox và Oy

Khi đó AD = AE = 6 cm; DOA^=30°

Trong tam giác AOD vuông ở D có DOA^=30°

Suy ra AD =  12OA (Trong tam giác vuông cạnh đối diện với góc 30° bằng một nửa cạnh huyền).

OA=2AD=2.6=12cm

Chọn đáp án D


Câu 3:

Cho điểm A nằm trong góc vuông xOy. Gọi M và N lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ đỉnh A đến Ox và Oy. Biết AM = AN = 4 cm. Khi đó:

Xem đáp án

Vì A nằm trong góc xOy và cách đều hai tia Ox và Oy nên A nằm trên tia phân giác của góc xOy hay OA là tia phân giác của góc xOy

NOA^=MOA^=12xOy^=12.90°=45°

Tam giác MOA vuông tại M có MOA^=45°

Suy ra tam giác MAO vuông cân tại M nên MO = MA = 4 cm

Chứng minh tương tự ta cũng có NOA vuông cân tại N nên NO = NA = 4 cm

Vậy OM = ON = 4 cm.  

Chọn đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận