Bài tập: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc - cạnh - góc có đáp án

  • 2503 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Cho hai tam giác ABC và tam giác MNP có A^=M^,B^=N^. Cần điều kiện gì để hai tam giác ABC và tam giác MNP bằng nhau theo trường hợp góc - cạnh – góc?

Xem đáp án

Xét hai tam giác ABC và tam giác MNP có A^=M^,B^=N^.

Để hai tam giác ABC và MNP bằng nhau cần điều kiện AB=MN theo trường hợp góc – cạnh – góc .

Chọn đáp án B.


Câu 3:

Cho tam giác ABC và tam giác MNP có B^=N^=900;AC=MP,C^=M^. Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Xét tam giác ABC và tam giác MNP có B^=N^=900;AC=MP,C^=M^

 ΔABC=ΔPNMgcg

Chọn đáp án D.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

k

2 năm trước

ket dang

ok

Bình luận


Bình luận