Dạng 1: Viết kết quả của phép chia dưới dạng một lũy thừa

  • 1479 lượt xem

  • 2 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 2:

Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:

a, 64:23

b, 243:34

c, 625:53

d, 75:343

e, 100000:103

f, 115:121

g, 243:33:3

h, 48:64:16

Xem đáp án »

a, 64:23=26:23=23

b, 243:34=35:34=31

c, 625:53=54:53=51

d, 75:343=75:73=72

e, 100000:103=105:103=102

f, 115:121=115:112=113

g, 243:33:3=35:33:3=31

h, 48:64:16=48:43:42=43


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận