Đề thi Toán lớp 7 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 1647 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 90 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Cho hình vẽ, ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Xem đáp án

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Theo hình vẽ ta có: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1) (các góc đối đỉnh)

Chọn đáp án B


Câu 4:

Cho hình vẽ, ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Xem đáp án

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Xét tam giác ABC và tam giác DGE có:

  Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Do đó: ΔABC = ΔDEG (c.g.c)

Chọn đáp án D


Câu 5:

Kết quả của phép tính 18 + 516 là:

Xem đáp án

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Chọn đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

11 tháng trước

Thủy Tiên

10 tháng trước

Quynhh

Very good:>>>>>>

10 tháng trước

Trần Trung

very gooooooooood

Bình luận


Bình luận